Legaliseringar

Internationell handel och kontakt innebär ofta att man måste hantera dokument på ett annat språk än svenska. Visumservice hjälper till med legaliseringar av dokument till alla länder, oavsett om det gäller personbevis, diplom, strafflöshetsintyg eller exportdokument. Vi har även information om apostille godkänns eller om dokumentet måste legaliseras av landets ambassad.  

Vi legaliserar dokument till alla länder och kontrollerar alla dokument före legaliseringen utförs. Vi kan även översätta dokument när det krävs.  

Visumservice har tillgång till auktoriserade översättare, och kan översätta till och från de flesta språk.