Haagkonventionen

Landet är medlem i Haagkonventionen som förenklar processen när det gäller legaliseringar av dokument. Syftet med konventionen är att ta bort kravet om diplomatisk eller konsulär legalisering av dokument. För att få ett dokument godkänt i ett land som är medlem i Haagkonventionen krävs Apostille. Apostille utfärdas av Notarius Publicus.
Visumservice kan assistera med denna process, och översättningar om det skulle behövas.  

  1. Välj visum typ i menyn ovan.

    Argentina  Ansökan

    Allmän Information

    Nordiska medborgare får stanna 90 dagar utan visum.

    Förlängning på plats är möjligt, resenärer rekommenderas ha med sig biljett ut från landet inom 90 dagar.