Allmän Information

Visum krävs inte för svenska medborgare, för en vistelse upp till 180 dagar.