Haagkonventionen

Landet är medlem i Haagkonventionen som förenklar processen när det gäller legaliseringar av dokument. Syftet med konventionen är att ta bort kravet om diplomatisk eller konsulär legalisering av dokument. För att få ett dokument godkänt i ett land som är medlem i Haagkonventionen krävs Apostille. Apostille utfärdas av Notarius Publicus.
Visumservice kan assistera med denna process, och översättningar om det skulle behövas.  

  1. Välj visum typ i menyn ovan.

    Bahrain  Ansökan

    Allmän Information

    Nordiska medborgare måste ha giltigt pass och visum. Man kan ansöka om visum elektroniskt före avresan på www.evisa.gov.bh

    Man kan också få visum vid ankomst mot avgift, som gäller i upp till 14 dagar.