Haagkonventionen

Landet är medlem i Haagkonventionen som förenklar processen när det gäller legaliseringar av dokument. Syftet med konventionen är att ta bort kravet om diplomatisk eller konsulär legalisering av dokument. För att få ett dokument godkänt i ett land som är medlem i Haagkonventionen krävs Apostille. Apostille utfärdas av Notarius Publicus.
Visumservice kan assistera med denna process, och översättningar om det skulle behövas.  

  1. Välj visum typ i menyn ovan.

    Belize  Ansökan

    Allmän Information

    Besökande kan stanna  30 dagar i Belize  med turistvisum som erhålls vid inresa. Förlängning av visum kan göras på plats (Max 6 månader) mot en avgift på 50 BZD per månad.

    Lokal avgift  på 39 USD  betalas vid avresa.