Haagkonventionen

Landet är medlem i Haagkonventionen som förenklar processen när det gäller legaliseringar av dokument. Syftet med konventionen är att ta bort kravet om diplomatisk eller konsulär legalisering av dokument. För att få ett dokument godkänt i ett land som är medlem i Haagkonventionen krävs Apostille. Apostille utfärdas av Notarius Publicus.
Visumservice kan assistera med denna process, och översättningar om det skulle behövas.  

  1. Välj visum typ i menyn ovan.

    Brunei Darussalam  Ansökan

    Allmän Information

    Brunei kräver att alla besökande har ett giltigt pass, returbiljetter och tillräckliga medel för att kunna försörja sig själv under sin vistelse i Brunei. Svenska medborgare kan stanna i 90 dagar utan visum.