Haagkonventionen

Landet är medlem i Haagkonventionen som förenklar processen när det gäller legaliseringar av dokument. Syftet med konventionen är att ta bort kravet om diplomatisk eller konsulär legalisering av dokument. För att få ett dokument godkänt i ett land som är medlem i Haagkonventionen krävs Apostille. Apostille utfärdas av Notarius Publicus.
Visumservice kan assistera med denna process, och översättningar om det skulle behövas.  

  1. Välj visum typ i menyn ovan.

    Eritrea  Ansökan

    Allmän Information

    Giltigt visum krävs för att resa till Eritrea för alla nordiska medborgare. Visum måste skaffas före inresan och kan inte skaffas på gränsen vid ankomst.

    Visumservice kan hjälpa med ansökan om visum, var vänliga och välj kategori i menyn till vänster för med information.