Allmän Information

Visum krävs inte för svenska medborgare för en vistelse upp till 4 månader.