Allmän Information

Visum krävs ej för svenska medborgare, för en vistelse upp till 3 månader. 

Resenären kan behöva visa upp retur/vidarebiljett. 

Passet måste vara giltigt minst 6 månader vid hemresa.