Haagkonventionen

Landet är medlem i Haagkonventionen som förenklar processen när det gäller legaliseringar av dokument. Syftet med konventionen är att ta bort kravet om diplomatisk eller konsulär legalisering av dokument. För att få ett dokument godkänt i ett land som är medlem i Haagkonventionen krävs Apostille. Apostille utfärdas av Notarius Publicus.
Visumservice kan assistera med denna process, och översättningar om det skulle behövas.  

 1. Välj visum typ i menyn ovan.

  Jamaica Ansökan

  Allmän Information

  Turistvisum krävs ej för svenska medborgare, för en vistelse upp till 90 dagar.

  Affärsvisum krävs ej för svenska medborgare, för en vistelse upp till 30 dagar. 

  Resenären kan behöva visa upp retur/vidarebiljett samt tillräckliga medel för vistelsen.