Allmän Information

Visum krävs ej för nordiska medborgare, för en vistelse upp till 90 dagar.