Allmän Information

Nordiska medborgare får visum på gränsen, giltigt upp till 14 dagar. Förlängning möjlig hos lokala migrationsmyndigheterna. 

Resenären kan behöva visa upp retur/vidarebiljett samt tillräckliga medel för vistelsen.