Allmän Information

Visum krävs ej för svenska medborgare för en vistelse upp till 90 dagar. 

Om man vill stanna längre än 90 dagar måste man ansöka om uppehållstillstånd.