Allmän Information

Visum krävs ej för nordiska medborgare, för en vistelse upp till 90 dagar. 

Resenären kan behöva visa upp retur/vidarebiljett samt tillräckliga medel för vistelsen (minimum MOP 500).