Haagkonventionen

Landet är medlem i Haagkonventionen som förenklar processen när det gäller legaliseringar av dokument. Syftet med konventionen är att ta bort kravet om diplomatisk eller konsulär legalisering av dokument. För att få ett dokument godkänt i ett land som är medlem i Haagkonventionen krävs Apostille. Apostille utfärdas av Notarius Publicus.
Visumservice kan assistera med denna process, och översättningar om det skulle behövas.  

 1. Välj visum typ i menyn ovan.

  Madagascar Ansökan

  Allmän Information

  Svenska medborgare kan söka visum på gränsen, giltigt upp till 90 dagar. Kostnad ca MGA 140,000.

  Resenären kan behöva visa upp retur/vidarebiljett samt tillräckliga medel för vistelsen. Passet måste vara giltigt minst 6 månader vid hemresa. 

  Man kan även söka visum före avresa, vänligen välj visumkategori i menyn till höger för mer information.