Allmän Information

Visum krävs ej för svenska medborgare, för en vistelse upp till 90 dagar. 

Resenären kan behöva visa upp retur/vidarebiljett samt tillräckliga medel för vistelsen.