Allmän Information

Nordiska medborgare får turistvisum vid gränsen, giltigt upp till 30 dagar. Förlängning möjlig på plats. 

Resenären kan behöva visa upp retur/vidarebiljett samt tillräckliga medel för vistelsen.