Allmän Information

Visum krävs ej för nordiska medborgare, för en vistelse upp till 90 dagar inom en 180 dagars period.

Resenären kan behöva visa upp retur/vidarebiljett samt tillräckliga medel för vistelsen.

Alla resenärer ska registrera sig hos "Population Registration, Dept. of Information Technologies" senast 3 arbetsdagar efter ankomst.