Haagkonventionen

Landet är medlem i Haagkonventionen som förenklar processen när det gäller legaliseringar av dokument. Syftet med konventionen är att ta bort kravet om diplomatisk eller konsulär legalisering av dokument. För att få ett dokument godkänt i ett land som är medlem i Haagkonventionen krävs Apostille. Apostille utfärdas av Notarius Publicus.
Visumservice kan assistera med denna process, och översättningar om det skulle behövas.  

Montserrat Ansökan Allmän Information

Tillhör England.

Visum krävs ej för svenska medborgare, för en vistelse upp till 6 månader. Förlängning på plats möjlig. 

Resenären kan behöva visa upp retur/vidarebiljett samt tillräckliga medel för vistelsen.

För mer information, vänligen klicka här