Haagkonventionen

Landet är medlem i Haagkonventionen som förenklar processen när det gäller legaliseringar av dokument. Syftet med konventionen är att ta bort kravet om diplomatisk eller konsulär legalisering av dokument. För att få ett dokument godkänt i ett land som är medlem i Haagkonventionen krävs Apostille. Apostille utfärdas av Notarius Publicus.
Visumservice kan assistera med denna process, och översättningar om det skulle behövas.  

East-Timor Ansökan Allmän Information

Visum krävs för svenska medborgare , man kan köpa ett visum vid ankomst som gäller för 1 inresa i 30 dagar för ca 30 USD eller ett flergångs visum som gäller från 30 till 90 dagar.

Passet måste innehålla minst en ostämplad sida, och resenärer bör ha med sig retur/vidare biljett från Öst Timor samt ha bevis på att man har tillräckliga medel för att klara sig ekonomiskt under hela vistelsen.