Allmän Information

Svenska medborgare kan få ett inresetillstånd på gränsen, giltigt upp till 60 dagar.

Man måste kunna visa upp utresebiljett samt tillräckliga medel för vistelsen.