Haagkonventionen

Landet är medlem i Haagkonventionen som förenklar processen när det gäller legaliseringar av dokument. Syftet med konventionen är att ta bort kravet om diplomatisk eller konsulär legalisering av dokument. För att få ett dokument godkänt i ett land som är medlem i Haagkonventionen krävs Apostille. Apostille utfärdas av Notarius Publicus.
Visumservice kan assistera med denna process, och översättningar om det skulle behövas.  

 1. Välj visum typ i menyn ovan.

  Sao Tome and Principe Ansökan

  Allmän Information

  Visum krävs för nordiska medborgare. 

  Nordiska medborgare kan få ett 30 dagars visum på gränsen, om man kontaktar sitt flygbolag minst 48 h innan avresa och ber dem skicka en förfrågan. Kostnad ca USD 100.

  Man kan även ansöka om ett E-visum online:  http://www.smf.st/virtualvisa/ Ett utskrivet godkännande måste kunna uppvisas.