Haagkonventionen

Landet är medlem i Haagkonventionen som förenklar processen när det gäller legaliseringar av dokument. Syftet med konventionen är att ta bort kravet om diplomatisk eller konsulär legalisering av dokument. För att få ett dokument godkänt i ett land som är medlem i Haagkonventionen krävs Apostille. Apostille utfärdas av Notarius Publicus.
Visumservice kan assistera med denna process, och översättningar om det skulle behövas.  

  1. Välj visum typ i menyn ovan.

    Seychelles  Ansökan

    Allmän Information

    Nordiska medborgare får ett besökstillstånd på gränsen giltigt upp till 30 dagar. Förlängning möjligt på plats. 

    Man måste kunna visa upp utresebiljett, tillräckliga medel för vistelsen (minst USD 150/dag) samt hotellbekräftelse för hela vistelsen.