Allmän Information

Svenska och Norska medborgare får stanna i landet 30 dagar utan visum. Förlängning på 60 dagar är möjligt på plats.