Allmän Information

Visum krävs inte för nordiska medborgare för vistelse upp till 90 dagar, under en 180 dagarsperiod.