Haagkonventionen

Landet är medlem i Haagkonventionen som förenklar processen när det gäller legaliseringar av dokument. Syftet med konventionen är att ta bort kravet om diplomatisk eller konsulär legalisering av dokument. För att få ett dokument godkänt i ett land som är medlem i Haagkonventionen krävs Apostille. Apostille utfärdas av Notarius Publicus.
Visumservice kan assistera med denna process, och översättningar om det skulle behövas.  

 1. Välj visum typ i menyn ovan.

  Trinidad and Tobago Ansökan

  Allmän Information

  Svenska, finska och danska medborgare behöver inte visum för turist eller affärsresor, för en vistelse på max 3 månader.

  För norska och isländska medborgare krävs affärsvisum. 

   

  Som resenär är det viktigt att kunna visa upp en utresebiljett.