Allmän Information

Svenska, finska och danska medborgare behöver inte visum för turist eller affärsresor, för en vistelse på max 3 månader.

För norska och isländska medborgare krävs affärsvisum. 

 

Som resenär är det viktigt att kunna visa upp en utresebiljett.