Allmän Information

Svenska, Norska och Danska medborgare kan stanna i landet 30 dagar utan visum. 

Resenären kan behöva visa upp bevis på tillräckliga medel.