Garantibrev

Ambassader har höga krav när det gäller innehållet i garantibrev.

Även om ett garantibrev har blivit godkänt tidigare, är det inte säkert att det godkänns nästa gång man ansöker då ambassader ständigt uppdaterar sina krav. Om man inte använder Visumservice mall för garantibrev kan det ibland vara svårt att avgöra om brevet kommer att godkännas av ambassaden.

Därför rekommenderar Visumservice alla våra kunder att använda våra mallar när de får sina garantibrev utfärdade. Dessa har testats och fulländats i flera år och uppdateras om ambassaderna ändrar sina krav. 

Exempel på garantibrev:

Letter from the Swedish company. On the company´s letterhead.

Embassy Address

[Location and date]

Dear Sir,

We hereby kindly ask you to issue a [type of visa] for [name], [nationality], bearer of passport number: [number], issued by [authority] on [date of issue], expiring on [date of expiry].

[name] who is employed by [company] in [city] since [date of employment] with the position of [position] will require [duration of visa – must be the same as in letter of invitation] with [number of entries – must be the same as in letter of invitation].

During his/hers stay in [country of destination], [name] will attend business contacts with [country of destination company/client], who has the following contact information: [Contact information, contact person and address of Indian Company]

[Guaranteeing company] in [employers country] takes full responsibility economically and otherwise for [name] during his stay in [country of destination].

Sincerely,

Company Seal.

[signature]


[name]

[position]

Obs!:

  • Man ska inte signera sitt egna garantibrev, då en VD reser ska vice VD eller annan behörig person signera.
  • Detta brev är anpassat för affärsvisum. Vissa typer av visum kan kräva annat innehåll. Kontakta Visumservice om du är osäker.