Inbjudningsbrev

Ambassader har höga krav när det gäller innehållet i inbjudningsbrev.

Även om ett inbjudningsbrev har blivit godkänt tidigare, är det inte säkert att det godkänns nästa gång man ansöker då ambassader ständigt uppdaterar sina krav.  Om man inte använder Visumservice mall för inbjudan kan det vara svårt att avgöra om brevet kommer att godkännas av ambassaden.

Därför rekommenderar Visumservice alla våra kunder att använda våra mallar när de får sina inbjudningsbrev utfärdade. Dessa har testats och fulländats i flera år och uppdateras om ambassaderna ändrar sina krav. 

Exempel på inbjudningsbrev:

Letter from the Indian company. On the company´s letterhead.

Embassy Address

[Location and date]

Dear Sir,

We hereby kindly ask you to issue a [duration of visa] [type of visa] visa for Mr/Ms/Mrs [name], [nationality], bearer of passport number: [number], issued by [authority] on [date of issue], expiring on [date of expiry].

Mr/Ms/Mrs [name] who is employed by [company] in [city] since [date of employment] with the position of [position] will arrive in [town], [country of destination] on [date of entry] and will require visa for [duration of visa – must be the same as in letter of guarantee] with [number of entries – must be the same as in letter of guarantee]

During his stay in [country of destination], [name] will attend contacts with [country of destination company]. [Contact information, contact person and address of country of destination company/client]

Sincerely,

Company Seal.

[signature]


[name]

[position]

Obs!:

  • Företaget i det land man ska besöka ska utfärda inbjudan, och ska skickas i original eller som bra kopia.
  • Vissa typer av visum kan kräva annat innehåll. Vänligen kontakta Visumservice om du är osäker.