Passport stickers

Alla pass vi returnerar har ett Visumserviceklistermärke på framsidan.

 

Varför är det viktigt att ha Visumserviceklistermärke på passet?

  • Ambassaderna mottar vanligtvis hundratals anökningar dagligen. All information som bidrar till att frågor rörande specifika ärenden riktas till Visumservice är därför väldigt hjälpsam.

  • I vissa situationer är det även nödvändigt för oss att kontakta ambassaden med kompletterande information eller frågor. Klistermärket på passet underlättar ambassadens arbete i att lokalisera specifika ärenden.

  • Vissa ambassader kräver att passet är märkt när det har hanterats av en tredje part.