Visumservice Reseregistrering UD

 

Visumservice erbjuder sina kunder även hjälp med Utrikesministeriets utlandsregistrering. Denna registrering underlättar för svenska myndigheter, in- och utrikes att snabbt via SMS eller samtal kontakta och informera dig eller anhöriga vid terrorattack, naturkatastrof eller någon annan typ av krissituation aktuell för din resa. Så snart registreringen har fullföljts mottar du en konfirmation på e-post.

Beställ tilläggstjänsten här!