Affärsvisum till Storbritannien

Nordiska medborgare behöver inte söka visum till Storbritannien, men krävs uppvisa ett pass som är giltigt i minst tre månader efter hemresa. Övriga nationaliteter rekommenderas besöka denna hemsida  för information om eventuellt visumkrav. 

Visumservice bistår med assistans för att söka affärsvisum för de resenärer som har giltigt uppehållstillstånd i Sverige. Med ett affärsvisum kan resenären resa till Storbritannien för att delta på konferens, möten, upplärning och akademisk forskning.  

För mer information och för att söka visum, klicka här.