Haagkonventionen

Landet är medlem i Haagkonventionen som förenklar processen när det gäller legaliseringar av dokument. Syftet med konventionen är att ta bort kravet om diplomatisk eller konsulär legalisering av dokument. För att få ett dokument godkänt i ett land som är medlem i Haagkonventionen krävs Apostille. Apostille utfärdas av Notarius Publicus.
Visumservice kan assistera med denna process, och översättningar om det skulle behövas.  

 1. Välj visum typ i menyn ovan.

  Afghanistan Ansökan

  Allmän Information

  Visum krävs för nordiska medborgare

   

  Visum krävs före avresan till Afghanistan.

  Visumservice kan hjälpa dig att söka visum till Afghanistan. Vänligen välj visumkategori för mer information.