Haagkonventionen

Landet är medlem i Haagkonventionen som förenklar processen när det gäller legaliseringar av dokument. Syftet med konventionen är att ta bort kravet om diplomatisk eller konsulär legalisering av dokument. För att få ett dokument godkänt i ett land som är medlem i Haagkonventionen krävs Apostille. Apostille utfärdas av Notarius Publicus.
Visumservice kan assistera med denna process, och översättningar om det skulle behövas.  

  1. Välj visum typ i menyn ovan.

    Central African Republic  Ansökan

    Allmän Information

    Giltigt pass, visum och ett bevis på att man har giltigt vaccin för Gula febern är krav för att resa till Centralafrika.

    Visumservice kan hjälpa dig med visumansökan, för mer information var vänliga och välj typ av visum i menyn till vänster.