Haagkonventionen

Landet är medlem i Haagkonventionen som förenklar processen när det gäller legaliseringar av dokument. Syftet med konventionen är att ta bort kravet om diplomatisk eller konsulär legalisering av dokument. För att få ett dokument godkänt i ett land som är medlem i Haagkonventionen krävs Apostille. Apostille utfärdas av Notarius Publicus.
Visumservice kan assistera med denna process, och översättningar om det skulle behövas.  

  1. Välj visum typ i menyn ovan.

    Colombia  Ansökan

    Allmän Information

    Svenskar behöver inte visum för att vistas i Colombia i upp till 90 dagar. Man bör dock vara uppmärksam på hur långt visum man får stämplat i sitt pass, det finns fall där resenärer endast fått visum för 30 eller 60 dagar.

    Överstiger man visum perioden kan det innebära höga böter vid utresa. Det är också viktigt att du får en stämpel i passet när du kommer in i landet, annars kan det medföra problem vid utresa.