Haagkonventionen

Landet är medlem i Haagkonventionen som förenklar processen när det gäller legaliseringar av dokument. Syftet med konventionen är att ta bort kravet om diplomatisk eller konsulär legalisering av dokument. För att få ett dokument godkänt i ett land som är medlem i Haagkonventionen krävs Apostille. Apostille utfärdas av Notarius Publicus.
Visumservice kan assistera med denna process, och översättningar om det skulle behövas.  

 1. Välj visum typ i menyn ovan.

  Dominican Republic Ansökan

  Allmän Information

  Svenska medborgare kan köpa ett 30 dagars turist kort vid ankomst för ca 10 USD, det går att förlänga detta i upp till 90 dagar. 

  OBS: Resenärer bör ha med sig vidare/retur biljett från Dominikanska Republiken.

  Ta kontakt med Visumservice för andra typer av visum.