Haagkonventionen

Landet är medlem i Haagkonventionen som förenklar processen när det gäller legaliseringar av dokument. Syftet med konventionen är att ta bort kravet om diplomatisk eller konsulär legalisering av dokument. För att få ett dokument godkänt i ett land som är medlem i Haagkonventionen krävs Apostille. Apostille utfärdas av Notarius Publicus.
Visumservice kan assistera med denna process, och översättningar om det skulle behövas.  

 1. Välj visum typ i menyn ovan.

  Egypt Ansökan

  Allmän Information

  Visum krävs för nordiska medborgare. Det går att söka visum vid vissa gränser men det rekommenderas inte.

  Egyptens ambassad rekommenderar att man söker visum före avresa pga att de folkmassor som söker visum på flygplatsen blockerar passkontrollen.

  För övriga nationaliteter är behandlingstiden lång, då en förfrågan måste skickas till Egypten och ambassaden måste vänta svar innan visum kan utfärdas. Svenskar med arabiskt ursprung måste söka visum före avresan.

  Visumservice kan hjälpa dig med visumansökan, vänligen och välj typ av visum i menyn för med information.