Schengen samarbeidet

Schengen samarbeidet

Landet du har valt är medlem i Schengenavtalet. Det betyder att personer med medborgarskap, uppehållstillstånd eller visum till något Schengenland kan resa fritt inom Schengenområdet. Följande 25 länder är med i avtalet: Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Italien, Island, Lettland, Litauen, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige,Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Länderna har tillsammans en yttre gräns. Detta är gränsen till ett land som inte är med i samarbetet, till exempel gränsen mellan Norge och Ryssland. När man passerar den yttre gränsen är det passkontroll vid både inresa och utresa. Personer från land som inte är med i samarbetet får då genomgå en grundlig kontroll, bland annat i det elektroniska registret SIS (Schengen Information System), för att se om det finns grund till att neka inresa. Detta gäller till exempel personer som är utvisade från ett land på grund av kriminell aktivitet. Personer som är registrerade i SIS blir normalt ej beviljade visum.    

Visum till Schengenområdet gäller som visum till Sverige och alla länder i Europa som är med i samarbetet. Ett Schengenvisum räcker alltså för att besöka fler länder under samma resa.   

                      
Om resenären planerar att besöka fler Schengenländer i samma resa, ska visumansökan riktas till det land som är huvuddestination för resan. I de fall huvuddestinationen inte är endast ett land, ska visumansökan riktas till det land resenären landar i först.
                       

Haagkonventionen

Landet är medlem i Haagkonventionen som förenklar processen när det gäller legaliseringar av dokument. Syftet med konventionen är att ta bort kravet om diplomatisk eller konsulär legalisering av dokument. För att få ett dokument godkänt i ett land som är medlem i Haagkonventionen krävs Apostille. Apostille utfärdas av Notarius Publicus.
Visumservice kan assistera med denna process, och översättningar om det skulle behövas.  

  1. Välj visum typ i menyn ovan.

    Finland  Ansökan

    Allmän Information

    Visum krävs ej för svenska medborgare.