Haagkonventionen

Landet är medlem i Haagkonventionen som förenklar processen när det gäller legaliseringar av dokument. Syftet med konventionen är att ta bort kravet om diplomatisk eller konsulär legalisering av dokument. För att få ett dokument godkänt i ett land som är medlem i Haagkonventionen krävs Apostille. Apostille utfärdas av Notarius Publicus.
Visumservice kan assistera med denna process, och översättningar om det skulle behövas.  

  1. Välj visum typ i menyn ovan.

    Guinea-Bissau  Ansökan

    Allmän Information

    Visum krävs för nordiska medborgare. Visum kan sökas i förväg eller på gränsen, för en kostnad på ca EUR 85.

    Om du vill söka visum före avresa, vänligen välj visumkategori i menyn till vänster för mer information.