Haagkonventionen

Landet är medlem i Haagkonventionen som förenklar processen när det gäller legaliseringar av dokument. Syftet med konventionen är att ta bort kravet om diplomatisk eller konsulär legalisering av dokument. För att få ett dokument godkänt i ett land som är medlem i Haagkonventionen krävs Apostille. Apostille utfärdas av Notarius Publicus.
Visumservice kan assistera med denna process, och översättningar om det skulle behövas.  

 1. Välj visum typ i menyn ovan.

  Hong Kong Ansökan

  Allmän Information

  Nordiska medborgare får stanna 90 dagar utan visum. Hong-Kong är ett eget viseringsland, och tillhör inte fastlands-Kina.

  Exempel: Reser du Kina - Hong-Kong - Kina så måste du ha 2 inresor till Kina.

  Passet ska vara giltigt minst 3 månader vid hemresan och innehålla 2 ostämplade sidor. Passet får inte vara sprucket eller trasigt någonstans.

  Provisoriska pass accepteras.