Haagkonventionen

Landet är medlem i Haagkonventionen som förenklar processen när det gäller legaliseringar av dokument. Syftet med konventionen är att ta bort kravet om diplomatisk eller konsulär legalisering av dokument. För att få ett dokument godkänt i ett land som är medlem i Haagkonventionen krävs Apostille. Apostille utfärdas av Notarius Publicus.
Visumservice kan assistera med denna process, och översättningar om det skulle behövas.  

 1. Välj visum typ i menyn ovan.

  Indonesia Ansökan

  Allmän Information

  Visum krävs för svenska medborgare. Som turist kan man få ett visum på gränsen giltigt upp till 30 dagar.  Man kan även söka på ambassaden i förväg. 

  Affärsvisum skall sökas i förväg.

  Om du vill söka visum i förväg, vänligen välj visumkategori i menyn till vänster för mer information.