Haagkonventionen

Landet är medlem i Haagkonventionen som förenklar processen när det gäller legaliseringar av dokument. Syftet med konventionen är att ta bort kravet om diplomatisk eller konsulär legalisering av dokument. För att få ett dokument godkänt i ett land som är medlem i Haagkonventionen krävs Apostille. Apostille utfärdas av Notarius Publicus.
Visumservice kan assistera med denna process, och översättningar om det skulle behövas.  

 1. Välj visum typ i menyn ovan.

  Jordan Ansökan

  Allmän Information

  Svenska medborgare kan få visum på gränsen, giltigt upp till 30 dagar. Har man tillfälligt pass ska man söka visum i förväg.

  Resenären kan behöva visa upp retur/vidarebiljett. 

  Om du i förhand vill söka visum, vänligen välj visumkategori i menyn till vänster för mer information