Haagkonventionen

Landet är medlem i Haagkonventionen som förenklar processen när det gäller legaliseringar av dokument. Syftet med konventionen är att ta bort kravet om diplomatisk eller konsulär legalisering av dokument. För att få ett dokument godkänt i ett land som är medlem i Haagkonventionen krävs Apostille. Apostille utfärdas av Notarius Publicus.
Visumservice kan assistera med denna process, och översättningar om det skulle behövas.  

 1. Välj visum typ i menyn ovan.

  Cape Verde Ansökan

  Allmän Information

  Visum krävs för nordiska medborgare.

  Nordiska medborgare kan ansöka om visum vid ankomst på flygplatsen i Kap-Verde. Detta visum är giltigt i 30 dagar och kostar 25 EURO.

  Vill du ansöka om visum före din avresa, var vänlig och välj typ av visum i menyn till Vänster för med information.