Haagkonventionen

Landet är medlem i Haagkonventionen som förenklar processen när det gäller legaliseringar av dokument. Syftet med konventionen är att ta bort kravet om diplomatisk eller konsulär legalisering av dokument. För att få ett dokument godkänt i ett land som är medlem i Haagkonventionen krävs Apostille. Apostille utfärdas av Notarius Publicus.
Visumservice kan assistera med denna process, och översättningar om det skulle behövas.  

 1. Välj visum typ i menyn ovan.

  Kyrgyzstan Ansökan

  Allmän Information

  Svenska medborare får stanna i landet 60 dagar utan visum. 

  Resenären kan behöva visa upp retur/vidarebiljett samt tillräckliga medel för vistelsen. 

   

  Om du i förväg vill ansöka om visum, vänligen välj visumkategori i menyn till vänster för mer information.