Allmän Information

Svenska medborare får stanna i landet 60 dagar utan visum. 

Resenären kan behöva visa upp retur/vidarebiljett samt tillräckliga medel för vistelsen. 

 

Om du i förväg vill ansöka om visum, vänligen välj visumkategori i menyn till vänster för mer information.