Kiribati Ansökan Allmän Information

Svenska medborgare får stanna i landet 30 dagar utan visum. 

Resenären kan behöva visa upp retur/vidarebiljett samt tillräckliga medel för vistelsen.