Haagkonventionen

Landet är medlem i Haagkonventionen som förenklar processen när det gäller legaliseringar av dokument. Syftet med konventionen är att ta bort kravet om diplomatisk eller konsulär legalisering av dokument. För att få ett dokument godkänt i ett land som är medlem i Haagkonventionen krävs Apostille. Apostille utfärdas av Notarius Publicus.
Visumservice kan assistera med denna process, och översättningar om det skulle behövas.  

 1. Välj visum typ i menyn ovan.

  Kuwait Ansökan

  Allmän Information

  Svenska medborgare kan få visum på gränsen, giltigt upp till 3 månader. Kostnad ca  KWD 3.

  Förlängning möjlig på plats.

  Resenären kan behöva visa upp retur/vidarebiljett.