Micronesia Ansökan Allmän Information

Visum krävs ej för nordiska medborgare, för en vistelse upp till 30 dagar. Förlängning möjlig på plats. 

Resenären kan behöva visa upp retur/vidarebiljett samt tillräckliga medel för vistelsen.