Haagkonventionen

Landet är medlem i Haagkonventionen som förenklar processen när det gäller legaliseringar av dokument. Syftet med konventionen är att ta bort kravet om diplomatisk eller konsulär legalisering av dokument. För att få ett dokument godkänt i ett land som är medlem i Haagkonventionen krävs Apostille. Apostille utfärdas av Notarius Publicus.
Visumservice kan assistera med denna process, och översättningar om det skulle behövas.  

 1. Välj visum typ i menyn ovan.

  Moldova Ansökan

  Allmän Information

  Visum krävs ej för nordiska medborgare, för en vistelse upp till 90 dagar inom en 180 dagars period.

  Resenären kan behöva visa upp retur/vidarebiljett samt tillräckliga medel för vistelsen.

  Alla resenärer ska registrera sig hos "Population Registration, Dept. of Information Technologies" senast 3 arbetsdagar efter ankomst.